Kontakt:

Tel:        +420 585 517 666
E-mail: nirvana-ol@seznam.cz

www.nirvana-ol.cz

Provozovny:

Provozovna Prostějov:
Dukelská brána 7,
79725 Prostějov
OD PRIOR

Provozovna Prostějov Provozovna Prostějov Provozovna Prostějov

Provozovna Olomouc:
8 Května 24,
77200 Olomouc
OD PRIOR

Provozovna Olomouc Provozovna OlomoucProvozovna Olomouc

Provozovna Zlín:
T. G. Masaryka 6,
76001 Zlín

Provozovna Zlín Provozovna Zlín Provozovna Zlín